image

Where do I by my dream Peugeot? Here's what you need to check.

09-сен, 00;14 alexpuskins 0 326
Nothing spoils the exciting event of buying a car like unpleasant surprises immediately after the transaction is closed. In the worst case scenario, your "new" Peugeot may turn out to be in need of an overhaul or, worse, was previously written off...image

Vēlies pirkt Peugeot? Lūk, kas Tev jāpārbauda!

09-сен, 00;14 alexpuskins 0 334
Nekas saviļņojošo auto iegādes notikumu nevar tik ļoti sabojāt, kā nepatīkami pārsteigumi uzreiz pēc darījuma noslēgšanas. Visneveiksmīgākajos no gadījumiem var atklāties, ka jaunajam Peugeot vajadzīgs nopietns kapitālais remonts vai vēl sliktāk -...